February 27, 2012

Dead and Gone


Shirt-Levi's, T-shirt and Pants-H&M, Neckless-Vintage, Shoes- Converse

 Tohle je jaksi trochu už letní podvečerní outfit, jelikož tričko nad pupík je jaksi v zimě trochu moc. Kalhoty jsou ale naštěstí k pasu takže to nevypadá nijak neslušně či vulgárně. Samozřejmě na sobě mám košili je Levi's, ale získala jsem jí menší krádeží, když jsem se hrabala v ''učebně'' keramiky a našla jí ve věcech na převlečení. Lidi tam většinou dávají to co si berou když pracujou, takže jim na tom určitě až tak nezáleží >:).
 Fotila mě moje super úžasná kamarádka Bára. Naštěstí umí zacházet se zrdlovkou takže se fotky docela povedly. Nevím jak na vás ta první fotka působí, ale pro mě (i když jsem na ní já) působí jaksi tajemně.
 A mám můj úžasný kříž (proto se post jmenuje dead and gone), podlemě působí celí outfit jako hipster style.
Skoro se ale ukážu i v něčem více ženském a minimalistickém.

This is sort of a little  summer evening outfit, as the T-shirt above the belly button is a little too much in winter. Pants are fortunately to the waist so it doesn't seem rude or vulgar. Of course I was wearing the Levi's shirt, but I got it a smaller theft, when I dug in the classroom of  ceramics and found it in disguise matters. People there usually give what you take when labor, so they definitely don't care so it doesn't matter> :).
   The picture took my super awesome friend Bara. Fortunately, can treat SLR camera so photosquite  got successfuly. I don't know how you feel about the first photo, but for me (though I am on ithas somehow mysteriously.


February 23, 2012

Batman Day
No, tento den jsem trávila na představení (nevím jak jinak to popsat) Batman live (a ano, vím že tam chodí jen pětileté děti s rodiči).  Hrozně jsem si to užila a byla jsem jedna z mála osob starších deseti let, když se nepočítají rodiče těch rozmazlenejch fracků. Ale by lo to vážne moc super přeně to co jsem chtěla a potřebovala.
 No potom později večer jsem se vydala ven, abych něco nafotila, ale bohužel fotky jsou celkem nic moc, kvůli mému červenému nosu a zručnosti fotografa.
 Mám na sobě vintage košili a potiskem, pod tím obyčejné bíle tričko, košili samozřejmě zapnutou jen u krku a svoje oblíbené jeans ze Zary, A abych neumrzla tak jsem přidala tuhle bílou pletenou čapku kvůli které možná vypadám až moc jako bezdomovec co vyšel z pod mostu a ta moje parka k tomu hodně přispívá.
 Ale dala jsem sem fotku kterou jsem sama vyfotila a bez upravování!Well, that day I spent at the show (I do not know how else to describe itBatman live (and yes, I know that there are only around five year old children with parents)I was so enjoyed it and I was one of the few people older than ten years, of course if we won't count parents of those childrenBut seriously, it was super power transmitted what I wanted and needed.
  Well, then later in the evening I went out to make something shot for blog, but unfortunately the photos are a total of suck, because of my red nose and skills photographer.
  I am wearing a vintage shirt and printing, under the plain white T-shirt, shirt, of course turned on only at the neck and mine favorite jeans from Zara,  And to not freeze I put on this white knit cap maybe that might look too much like a homeless person came out from under the bridge and that my parka help to thet look very much.

And  I added  the photo that I did my self without any editing! (It's the first one)

February 19, 2012

Good cupcake!

 Dnešek jsme strávili v Panérii na Jindřišské ulici.. byli jsme tam i z naší nejlepší kamarádkou Sashou (ty prsty co ošaháývají Nadin nos, jsou její).Jestli tam někdy půjdete a sednete si k druhému stolu u zdi na levo, naleznete tam naše podpisi viz. poslední fotka. Bylo to vážně hrozně zábavný den a podvečer. Zašli jsme do Paul Frank vintage, plánujeme si tam z Nadiou nechat dát ,,studs'' na nějaké oblečení, já osobně chci na nějaký jednoduchý levný džínový šortky.Shodou náhod byl v ten den Valentýn (fakt nechápu ty co to slavěj), a sem ráda že jsem ho strávila se dvěma osůbkami, které mám po rodičích nejradši. Dala jsem k tomuto dni mojí oblíbenou písničku- Wouldn't it be nice!
 Co si myslíte o ,,studs'' (nevím jak se to říká v češtině, ale myslím že každý pochopí)?

 Today we spent in the Paneria on Jindřišská streetWe were there with our best friend Sasha ( those fingers which are touching Nadia's nose, are her's). If you ever go there and sit at the table to the other wall on the left, you will find our signature you can see on the last photo. It was reallyvery fun day and evening. We went to the Paul Frank vintage, we plan to get there with Nadia put studs on some clothes, I personally want it to have on a simple unexpensive denim shorts.Consensunsly happened that the  in that day was Valentine's Day (I do not really get people who actually celebrate it), but I love that I've spent that day with two lovely persons that are after my parents the most favorite.
  What do you think about studs?

February 16, 2012

My JewelryToto jsou mé dvě šperkovníčky, ve kterých uchovávám své poklady. Mám  prstýnky, řetízky a náramky v jedné velmi pěkné vintage krabičce a ty větší náramky a náhrdelníky dávám do mentolově zelené kabice z Manufaktury. Nedávno jsem si pořídila stříbrný kříž (viz. poslední fotka), myslím si že bude dobře vypadat s nějakým velkým svetrem a jednoduchým tričkem.
Líbí se vám?

These are my two jewelery boxes, which retain their treasures. I have rings,necklaces and bracelets in a very nice vintage box and the larger bracelets and necklaces I put into mint green box from Manufaktura. I recently bought a silver cross (see last photo), I think it will look good with some great sweater and a simple shirt.
Do you like  it?

February 14, 2012

Eating.. That's my thing


Sweater, Shirt and Pants- H&M, Necless- Kapp Ahl
Dnes jsem slavila svoje narozeniny... Toto bylo jen slavení s rodiči. Ale stejně se mi to líbilo, jelikož jsem je slavila v tátový (zatím jěště neotevřené) restauraci.
 Trochu jsem si pohrála s fotkama, aby vypadaly jako ty z 80's .A ano, mám na sobě zas ten můj tmavě červený svetr, protože je to ta nejúžasnější věc co jsem si v poslední  době pořídila...udělá totiž skoro z každé  obyčejné košile, něco super ,,šik''.

Today I have celebrate my birthday. This time it was only with parents. But I enjoyed it too.
 I've played with photos to make them look like those of 80's. And yes. I'm wearing again my dark red sweater wich I had recently bought...because this sweater can do with every simple shirt somethig realy,,cool''.

February 12, 2012

NarcisNazvala jsem tento příspěvek Narcis jelikož občas (pořád) jsem trochu (hodně) narcistická. Líbí se mi jak vypadám a obzvláště na fotkách. tyto fotky jsou jen takové kapku i umělecké, obzvláště ta poslední. A ten super rozmazaný ,,efekt'' není efekt jen jsem zaostřila na na zrcadlo, který jsem od té doby co jsem si ho pořídila ještě ani jednou neumyla (a mám ho už nějakou delší dobu, což je asi poznat).
 Mám na sobě svoji oblíbenou mikinu, kterou jsem ukradla tátovi ze skříně a  nehodlám ji vracet. Líbí se mi na ní že je velká a pohodlná. No a když zrovna nemám čas nějak pořádně přemýšlet co si vzít na sebe, tak to touhle úžasnou (trochu vintage) mikinou nikdy nezkazím. Vypadá nejlíp s obyčejnýma džínama nebo s černými uplými kalhoty.
 První fotografie je zachycená v mém pokoji. Jak se vám líbí výzdoba?

I called this post Narcis because sometimes (always) I am a little (a lot) Narcissistic. I like how I look and especially on the photos. These photosare are just a drop and art, especially the last. And the super blurry, the effectis the effect of I just focused on the mirror which is realy dirty. I haven't since I bought it even washed once (and I have it for a long time, which is about to know).
  I'm wearing my favorite sweatshirt which I stole from my dad's  closet and I won't  return it. I like that because of  it's big and comfortable. And if somehow you don't have time to really think about what to wear, so this amazing (little vintage) sweatshirt never go wrong. It looks best with simple denim or black pants expiry.
  The first photo is captured in my room. How do you like decorations?


February 10, 2012

Já vím skoro každý bloger musí dát nejaké super video nebo fotky z přehlídek ,,High Fashion'' . Nedávám to sem proto, že se snažím jen nějak zaplnit blog. Opravdu, když jsem tuto přehlídku viděla, naplnila mě spoustou inspirace (a nejen modní). Přehlídka je úžasná i z výtvarného a estetického hlediska.
  A ten úžasný moment kdy začne spívat Florence. Všechny modelky jakoby se začly trochu pousmívat. ÚŽASNÉ!!


I know almost every blogger has put some cool photos or videos of the ,, High Fashion'' shows. I don't put this video here because I'm trying to somehow fill the blog. Indeed, when I saw this show, and filled me lots of inspiration (and not just in fashion type). The show is also a wonderful visual and aesthetic aspects.
   And the amazing moment when Florence strat singing. All models are like little smile. AMAZING!


February 6, 2012

Café


Sweater-H&M, Shirt-Kapp Ahl, Jeans- Zara, Shoes- Converse

Skirt- F&F, Sweater- H&M, Belt- H&M, Necklace- Kapp Ahl, 
Tento krásný slunečný den jsme strávily v centru Prahy. Navštívily jsme kavárnu Slávie, která se nachází naproti Národního divadla. Dali jsme si obě vynikající ,,latéčka'' a pár cigaret.
 Poté jsme se vydali na Žofín. Tam jsme něco málo nafotily a pak se vydali do Rudolfína. Tam jsme se koukli na úžasné fotografie Davide LaChapelle. Na výstavě se nám nějak zrovna nechtělo fotit, jelikož by to zkazilo tu  pohodu v jaké jsme si jeho díla prohlížely.

This beautiful sunny day we spent in the center. We visited Cafe Slavia, located opposite the National Theatre. We had two excellent, latté and a few cigarettes.
  Then we went to Žofín. There we got some shots a little and then went to the Rudolfinum. There we glanced at the amazing photographs DAVID LACHAPELLE. On the show we just did not want to shoot anything, because it would ruin the peace in which we viewed his work.